Úřední deska obce Srnín

Úřední deska obce Srnín

 

Název dokumentu (typ, velkost) Platnost Zodpovídá
Příloha č.1 - Radiolokátor České Budějovice - veřejná vyhláška (*.pdf, 661 kB) 30.09.2018
Volby do zastupitelstva obce 5. - 6. 10. 2018 (*.jpg, 134 kB) 10.10.2018
Městský úřad ČK - dojde k úplnému přerušení provozu v následujících oblastech (*.pdf, 531 kB) 01.09.2018
Rozpočtové opatření č.5 (*.pdf, 528 kB) 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.4 (*.pdf, 495 kB) 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.3 (*.pdf, 324 kB) 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.2 (*.pdf, 483 kB) 31.12.2018
Závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený (*.pdf, 216 kB) 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1 (*.pdf, 303 kB) 31.12.2018
Rozpočet obce na rok 2018 schválený (*.pdf, 229 kB) 31.12.2018
Střednědobý rozpočtový výhled (*.pdf, 148 kB) 31.12.2019
Informace k dani z nemovitých věcí (*.rtf, 16 kB)
Formulář - žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (*.pdf, 104 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích (*.doc, 252 kB)
Upozornění - podomní prodejci hlásičů (*.pdf, 231 kB)
Ochrana obyvatelstva před mimořádnými a krizovými situacemi... (*.pdf, 632 kB)
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) (*.doc, 1.17 MB)
Upozornění k dani z nemovitosti (*.odt, 2.4 MB)
Občany upozorňujeme na možnosti nabízené protikorupční linkou 199 (*.doc, 28 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Textová část (*.pdf, 161 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (*.pdf, 418 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres předkládaných záborů (*.pdf, 581 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres širších vztahů (*.pdf, 2.65 MB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Hlavní výkres (*.pdf, 397 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres základního členění území (*.pdf, 364 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Koordinační výkres (*.pdf, 464 kB)
O zveřejnění vydané změny č.2 územního plánu obce Srnín (*.jpg, 331 kB)