Úřední deska obce Srnín

Úřední deska obce Srnín

 

Název dokumentu (typ, velkost) Platnost Zodpovídá
Podvečer v knihovně (*.docx, 91 kB) 30.04.2018
Rozpočtové opatření č.1 (*.pdf, 303 kB) 31.12.2018
Veřejná vyhláška - o projednání návrhu zadání územního plánu Srnín (*.jpg, 242 kB) 30.06.2018
Územní plán Srnín - Návrh zadání (*.pdf, 1.14 MB) 30.04.2018
Rozpočet obce na rok 2018 schválený (*.pdf, 229 kB) 31.12.2018
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů (*.pdf, 274 kB) 30.06.2018
Střednědobý rozpočtový výhled (*.pdf, 148 kB) 31.12.2019
Schválený zavěrečný účet I (*.pdf, 168 kB) 30.06.2018
Schválený zavěrečný účet II (*.pdf, 4.83 MB) 30.06.2018
Informace k dani z nemovitých věcí (*.rtf, 16 kB)
Formulář - žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (*.pdf, 104 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích (*.doc, 252 kB)
Upozornění - podomní prodejci hlásičů (*.pdf, 231 kB)
Ochrana obyvatelstva před mimořádnými a krizovými situacemi... (*.pdf, 632 kB)
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) (*.doc, 1.17 MB)
Upozornění k dani z nemovitosti (*.odt, 2.4 MB)
Občany upozorňujeme na možnosti nabízené protikorupční linkou 199 (*.doc, 28 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Textová část (*.pdf, 161 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (*.pdf, 418 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres předkládaných záborů (*.pdf, 581 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres širších vztahů (*.pdf, 2.65 MB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Hlavní výkres (*.pdf, 397 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Výkres základního členění území (*.pdf, 364 kB)
Změna č.2 ÚPnO Srnín - Koordinační výkres (*.pdf, 464 kB)
O zveřejnění vydané změny č.2 územního plánu obce Srnín (*.jpg, 331 kB)